स्वागतम्

तत्त्द् गतिवशन्नित्यं यथा दृक्-तुल्यतां ग्रहाः।
प्रयान्ति तत्प्रवक्ष्यामि स्फ़ुटिकरणमादरात्॥
सुर्य सिद्धान्त ॥

यस्मिन् पक्षे यत्र काले येन दृग्गणितैक्यम्।
दृश्यते तेन पक्षेण कुर्यात्तिथ्यादिनिर्णयम्॥
वशिष्ठ॥

यात्राविवाहोत्सवजातकादौ खेटैः स्फुटैरेवफलस्फुटत्वम्।
स्यात्प्रोच्यते तेन नभश्चराणां स्फुटक्रिया दृग्गणितैक्यकृद्या॥
भास्कराचार्य॥

तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च।
योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णु मयं जगत्॥


Advertisement

Thursday, November 6, 2008

Dates for Devauthi Ekadashi / Uthana Ekadashi / Tulasi vivaha / Tulasi Kalyanam / Kartiki Poornima 2008

AreaEkadashiTulasi VivahaKarthiki Poornima

Hawai, Alaska

Nov 8th 2008

Nov 9th 2008

Nov 12th 2008

PST

Nov 9th 200

Nov 9th 2008

Nov 12th 2008

MST

Nov 9th 2008

Nov 10th 2008Nov 12th 2008
CSTNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 12th 2008
ESTNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 12th 2008
West IndiesNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 12th 2008
EuropeNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 12th 2008
AfricaNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008
Gulf CountriesNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008
IndiaNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008
PakistanNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008
SrilankaNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008
Shangai/ChinaNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008
Tokyo/JapanNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008
AustraliaNov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008
NewZeland(Smarta)Nov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008
NewZeland(Vaishnava)Nov 10th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008
Fiji(Smarta)Nov 9th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008
Fiji(Vaishnava)Nov 10th 2008Nov 10th 2008Nov 13th 2008

Subscribe to Our mailing list and get notified about hindu festivals and their observance dates.

Membership to the Mailing List information@mypanchang.com

On this web page you can subscribe to, or unsubscribe from, the mailing listinformation@mypanchang.com.
Yes, I want to become a member of the mailing list information@mypanchang.com .
Please remove me from mailing list information@mypanchang.com .
Enter your e-mail address:

Please confirm your e-mail address: